ოცნების ინტერპრეტაცია, რომელსაც ჩემი შეყვარებული უჭირავს ხელში