მშვიდობა იყოს, გათხოვილი ვარ, გავიგე, რომ ჩემი ქმრის მამა სასაფლაოზე გვაჩუქებს ღამეს.